THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Bài Thơ: Cái bát xinh xinh Cái bát xinh xinh


   Mẹ cha công tác
       Nhà máy Bát Tràng
  Mang về cho bé
    Cái Bát xinh xinh.
Từ bùn đất sét
   Qua bàn tay cha
  Qua bàn tay mẹ
     Thành cái bát hoa
   Nâng niu bé giữ
         Mỗi bữa hằng ngày
        Công cha,công mẹ
     Bé cầm trên tay.
 
                 Thanh Hòa

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hotline - 0989 138 881