THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Bài Thơ" Chú kiến lười" 


 


 


Có chú kiến lười                                                               Kiến lười ngủ khì
Ngủ nướng trên cây                                                         Cuộn người ngáy vang
Gió đồng lay gọi                                                               Sấm chớp đì đoàng
“Dậy đi, sáng rồi!”                                                            Kiến không nghe thấy
Kiến vàng chẳng nói                                                        Gió đồng giận dỗi
Phơi bụng ngủ khì                                                           Lao đi vù vù
Mây đen kéo tới                                                               Mưa tuôn dữ dội
“Vàng ơi, dậy đi?”                                                            Kiến khóc hu hu…!
                                                                                          

                                                                                                                                     Tác giả: Thiên Bảo. 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hotline - 0989 138 881