Popup

Bé học bài thơ mới " Cô giáo của em" 

                              Cô giáo của em                                 

Chu Huy

   Năm trước em còn bé

   Ở nhà mẹ day em

   Nào biết đâu ở trường

   Cô giáo em hiền thế

   Cô dạy em ngồi ghế

   Ngay ngắn và nghiêm trang

   Cô dạy em xếp hàng

   Bạn sau nhường bạn trước

   Cô dạy em dùng thước

   Kẻ cho thẳng từng dòng

   Rồi dạy em tập viết

   Chữ o hình cánh cong

   Em yêu cô giáo thế

   Như yêu mẹ của em

 


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hotline - 024.3827 6386 - 0989 138 881