THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Kết quả họp phụ huynh đầu năm 2017 - 2018      Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018, nhằm làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của các bậc phụ huynh, ngày 11/8/2017, trường mầm non Sao Mai đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2017 – 2018 tại tất cả các nhóm lớp. Các bậc phụ huynh học sinh cùng toàn thể giáo viên nhà trường đã có mặt dự họp.


         Tại cuộc họp, các bậc phụ huynh đã được nghe cô giáo trình bày kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường cũng như của nhóm lớp trong năm học 2017 – 2018, các nội quy của nhà trường. Đặc biệt, các cô giáo cũng đã báo cáo tới phụ huynh các chương trình hành động cụ thể trong lộ trình xây dựng trường chất lượng cao, giai đoạn 2017 – 2018.
        Cũng trong cuộc họp, các bậc phụ huynh cũng được thông qua về quyết toán  thu chi trong năm học 2016 – 2017 và các khoản thu theo quy định, các khoản thu tự nguyện năm học 2017 – 2018.
        Các lớp đã bầu Ban liên lạc hội cha mẹ của lớp và giới thiệu nhân sự kiện toàn ban liên lạc hội cha mẹ của trường. Các lớp đã tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh để đạt được sự thống nhất giữa phụ huynh và nhà trường, phụ huynh với cô giáo chủ nhiệm lớp để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. 
        Cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2017 – 2018 đã thành công tốt đẹp với sự ủng hộ và nhất trí cao của các bậc phụ huynh trong toàn trường. Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại:
 
 
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hotline - 0989 138 881