THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

NHỮNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT ????‍♀️???? Bài tập Phát triển thể chất có ý nghĩa rất to lớn về sức khỏe cho trẻ em đặc biệt là trẻ mầm non. Ở lứa tuổi này, quá trình tăng trưởng của trẻ em diễn ra rất nhanh chóng. Qua các trò chơi vận động, trẻ không chỉ được phát triển về thể chất, rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, có kỷ luật, cảm thấy vui vẻ sảng khoái, khoẻ mạnh. Trẻ cũng được tạo cơ hội vận động một cách thoải mái tích cực mà qua đó trẻ còn được học tính kỹ luật, biết hợp tác chia sẻ cùng các bạn.


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hotline - 0989 138 881