Popup

bài thơ: Cô giáo của con  Cô giáo của con 

Mỗi khi đến lớp

     Cô cười thật tươi 

      Say sưa giảng bài

 


Giọng cô ấm áp

      Bạn nào hay nghịch

  

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Hotline - 024.3827 6386 - 0989 138 881